Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są w przedszkolach zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

Informuję, że od 25 maja br. dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych organizowane będą zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju. W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl Przedszkole […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów „zerówkowych” w szkołach podstawowych

Informuję, że od 25 maja 2020r. planujemy otwarcie Żłobka Miejskiego w Ziębicach, przedszkoli gminnych oraz oddziałów „0” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej i żłobkowej zgodnie z wytycznymi GIS. Ustalone są następujące kryteria przyjęcia […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców

Komunikat w sprawie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Informujemy, że od 18 maja br. zgodnie z komunikatem MEN przywracamy możliwość – na wniosek rodziców – prowadzenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice; bezpośrednich zajęć dla […]

Czytaj więcej...

Maseczki – PRZEDSZKOLE NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH DOŁĄCZYŁO DO AKCJI

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach jest kolejną placówką oświatową, która przygotowała bawełniane maseczki wielokrotnego użytku. W najbliższym czasie 300 sztuk przekazanych zostanie do Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Parafii Św. Jerzego w Ziębicach oraz Ziębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, po 100 sztuk dla każdej instytucji. Maseczki będą […]

Czytaj więcej...

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH W PLANACH NA NAJBLIŻSZE LATA. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tych warunków w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr […]

Czytaj więcej...

Koronawirus i dłużnicy – jak nie dać się wykorzystać

W czasie kryzysu nieuczciwi gracze mogą chcieć wykorzystać trudną sytuację, w której znalazło się wielu prowadzących działalność gospodarczą. Jak zawsze w ciężkich czasach, wraz z rozwojem epidemii, kłopotów może przybywać. Na szczęście jest jednak wiele sposobów, aby zminimalizować zagrożenia czyhające na przedsiębiorców. Choć dla wielu nietypowych branż okres pandemii może […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Informujemy, że otwarcie żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ziębice nastąpi nie wcześniej niż 25 maja br. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w oparciu […]

Czytaj więcej...

ŚRODKI FINANSOWE NA STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW Z GMINY ZIĘBICE

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, informuje że w imieniu Gminy Ziębice pozyskało kolejne środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia  w wysokości 120 496,00 złotych.  Powyższe środki przeznaczone będą […]

Czytaj więcej...