O nas


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jest jednostką pomocniczą Urzędu Miejskiego w Ziębicach, która wykonuje swoje zadania w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice,
 • prawidłowego funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Ziębice,
 • realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu oświaty zgodnie z wymogami prawa,
 • realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku.

Do głównych zadań Gminnego Centrum  należy:

 • obsługa finansowo-księgowa, ekonomiczno-administracyjna i merytoryczna w zakresie zadań oświatowych należących do kompetencji gminy,
 • nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
 • nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
 • bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.

  • Uchwała nr 178/VII/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
   w sprawie powierzenia Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice oraz nadania Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach nowego statutu.
  • Uchwała 51/VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
   w sprawie zmiany uchwały nr 178/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice oraz nadania Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach nowego statutu.