O nas


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jest jednostką pomocniczą Urzędu Miejskiego w Ziębicach, która wykonuje swoje zadania w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice,
  • prawidłowego funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Ziębice,
  • realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu oświaty zgodnie z wymogami prawa,
  • realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku.

Do głównych zadań Gminnego Centrum  należy:

  • obsługa finansowo-księgowa, ekonomiczno-administracyjna i merytoryczna w zakresie zadań oświatowych należących do kompetencji gminy,
  • nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
  • nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
  • bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.