Kontakt


Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
tel: 74 8 191 371, fax: 74 8 191 847
e-mail: biuro(at)gceis.pl

Obsługa sekretariatu: Mirosława Sokołowska


 • Dyrektor GCEiS:
  Andrzej Regner
 • Główny Księgowy:
  Iwona Czerniecka
 • Księgowość placówek:
  Sabina Majkowska, Magdalena Kloc, Anna Ławrynowicz, Magdalena Łopoka, Monika Sala
 • Kasa:
  Magdalena Kloc
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
  Anna Ławrynowicz
 • Sprawy techniczne i budowlane:
  Wiesław Sala
 • Sport, UKS:
  Przemysław Palmowski
 • Transport i zaopatrzenie:
  Robert Działak
 • Obsługa informatyczna:
  ITC2 Jerzy Brzostek