Kontakt

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
tel: 74 8 191 371, fax: 74 8 191 847
e-mail: biuro@gceis.pl

Obsługa sekretariatu: Monika Sala


 • Dyrektor GCEiS:
  Andrzej Regner
 • Główny Księgowy:
  Iwona Czerniecka
 • Księgowość placówek:
  Sabina Majkowska, Wiesława Chorążyczewska, Magdalena Kloc, Anna Ławrynowicz, Magdalena Karolczak
 • Kasa:
  Magdalena Kloc
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:
  Anna Ławrynowicz
 • Sprawy techniczne i budowlane:
  Wiesław Sala
 • Sport, UKS:
  Jerzy Rejnowski
 • Kierowcy:
  Mirosław Wierzbiński, Janusz Antkowiak, Jarosław Różański, Jacek Skibiński.
 • Obsługa informatyczna:
  ITC2 Jerzy Brzostek