ETR


Informacja o Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, czyli po prostu GCEiS w Ziębicach, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Ziębicach.

Zdjęcie przedstawia budynek GCEiS.
Zdjęcie przedstawia budynek GCEiS.
 • Za pracę GCEiS w Ziębicach odpowiedzialny jest Dyrektor.Dyrektorem GCEiS w Ziębicach jest Pan Andrzej Regner.
 • GCEiS w Ziębicach otwarty jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 15:00.
 • Sala gimnastyczna na parterze budynku otwarta jest do godziny 7:00 do godziny 21:00.
 • W sobotę i w niedzielę GCEiS w Ziębicach jest zamknięte.

Kontakt z GCEiS w Ziębicach

 • Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz w sekretariacie lub pod numerem telefonu 74 8 191 371.
 • Możesz także napisać e-mail na adres: biuro(at)gceis.pl
 • GCEiS w Ziębicach przyjmuje interesantów w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.
 • Adres eDoręczeń: AE:PL-73612-71162-EVBUJ-25

Dostępność budynku

Budynek posiada jedno wejście. Drzwi od wejścia głównego znajdują się od strony ulicy.

Dojście do wejścia głównego wykonane jest z kostki brukowej. Brak jest schodów na zewnątrz. Budynek nie posiada windy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają utrudniony dostęp do obiektu.

Drzwi od wejścia głównego.
Drzwi od wejścia głównego.

Ze względu na przebudowę drogi (skrzyżowania ulic: Wałowej i Wojska Polskiego) parking nie jest dostępny.
Dostęp do budynku jest znacznie utrudniony, prosimy jeśli to możliwe, o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Po lewej stronie budynku GCEiS w Ziębicach znajduje się nieoznaczony parking. Nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Zdjęcie przedstawia drogę do parkingu GCEiS w Ziębicach.
Zdjęcie przedstawia drogę do parkingu GCEiS w Ziębicach.
Zdjęcie przedstawia parking GCEiS w Ziębicach.
Zdjęcie przedstawia parking GCEiS w Ziębicach.

Jak załatwić sprawę w GCEiS w Ziębicach?

Żeby załatwić sprawę w GCEiS w Ziębicach możesz:

 1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:
  Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
  ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
 1. Przyjść do GCEiS w Ziębicach i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy.
 2. Przynieść pismo do sekretariatu lub wrzucić je do skrzynki na korespondencję przy wejściu do budynku.
 3. Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: biuro(at)gceis.pl
 4. Wysłać faks pod numer 74 8 191 847.
 5. Zadzwonić pod numer telefonu 74 8 191 371.
 6. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 7. Wysłać pismo za pomocą platformy eDoręczeń: https://edoreczenia.gov.pl
  adres skrzynki eDoręczeń GCEiS: AE:PL-73612-71162-EVBUJ-25

(E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP).

Dla ułatwienia załatwiania spraw GCEiS w Ziębicach posiada elektroniczne druki wniosków. Są one aktualnie zamieszczane w zakładce „do pobrania” pod adresem: https://gceis.pl/do-pobrania/

Jednocześnie informujemy, że wszystkie druki wniosków spraw załatwianych w GCEiS w Ziębicach można pobrać w formie papierowej w sekretariacie oraz na wszystkich merytorycznych stanowiskach.

Pracownicy GCEiS w Ziębicach pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób kontaktu wybrany przez Ciebie.

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla załatwienia Twojej sprawy w GCEiS w Ziębicach.

My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej.


Pies przewodnik

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim przyjść do GCEiS w Ziębicach.


Czym zajmuje się GCEIS w Ziębicach?

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jest jednostką pomocniczą Urzędu Miejskiego w Ziębicach, która wykonuje swoje zadania w celu:

 1. Prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.
 2. Prawidłowego funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Ziębice.
 3. Realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu oświaty zgodnie z wymogami prawa,
 4. Realizowania przez Gminę Ziębice zadań z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku.

Do głównych zadań Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach należy:

 1. Obsługa finansowo-księgowa, ekonomiczno-administracyjna i merytoryczna w zakresie zadań oświatowych należących do kompetencji gminy.
 2. Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli.
 3. Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
 4. Bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.

GCEiS w sieci Internet

Oficjalną stroną z informacjami publicznymi GCEiS w Ziębicach jest strona pod adresem: https://gceis.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: https://gceis.bip.gov.pl/

Oficjalne konto na Facebook: https://www.facebook.com/gceis.ziebice