Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informujemy, że otwarcie żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ziębice nastąpi nie wcześniej niż 25 maja br. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w oparciu o konsultacje z dyrektorami placówek i po analizie możliwości spełnienia wytycznych nadzoru sanitarnego. Informujemy, że okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 został wydłużony do 24 maja br.

Komunikat do rodziców – plik PDF