Regulamin naboru uczniów na Półkolonię Letnią w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Półkolonia Letnia przeznaczona jest dla 60 uczniów w wieku 6-11 lat. Organizatorem Półkolonii jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Wypoczynek letni obejmuje I turnus w dniach: 27.06–22.07.2022 r. Zgłoszenia dziecka do udziału w Półkolonii dokonuje się w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 […]

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko: referent ds. administracyjnych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  opublikowane jest ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, na stanowisku referent ds. administracyjnych. Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 19 maja 2022 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum […]

Czytaj więcej...

Półkolonie letnie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 27 czerwca – 22 lipca 2022 r., w godz. 8:00 – 15:00 planuje organizację Półkolonii Letniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach dla dzieci w wieku 6-11 lat. Planowane jest otwarcie 4 grup 15-osobowych. Koszt […]

Czytaj więcej...

Majówka na sportowo 2022

W dniach 30 kwietnia (sobota) i 2 maja (poniedziałek) Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przeprowadziło cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z okazji „Majówki 2022”. Sobota związana była ze sportami rakietowymi. Niestety ze względu na wczesną godzinę i brak frekwencji zajęcia z tenisa stołowego nie odbyły się. […]

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora GCEiS w Ziębicach

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.   Na podstawie §11 Regulaminu sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zarządzam, […]

Czytaj więcej...

WEEKEND W HENRYKOWIE NA SPORTOWO

W ostatni weekend kwietnia w Henrykowie pojawiło się ponad 350 entuzjastów sportu, przede wszystkim lekkoatletyki oraz kolarstwa, aby wziąć udział w cyklicznych i znanych już w całym kraju amatorskich zawodach sportowych.  Przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie przez: Urząd Miejski w Ziębicach, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące […]

Czytaj więcej...

GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM

Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany był od początku bieżącego roku program profilaktyki czerniaka. Inicjatorem programu jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. W […]

Czytaj więcej...

Sobota z unihokejem i piłką nożną – 9.04.2022

W dniu 9.04.2022 r. GCEiS przeprowadziło zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zrealizowane zostały w sali gimnastycznej GCEiS w Ziębicach. Pierwsza część dnia poświęcona była dyscyplinie zyskującej coraz większą popularność i liczbę zwolenników, a mianowicie unihokejowi. W pierwszych fragmentach zajęć uczestnicy wykonywali […]

Czytaj więcej...