Wyjazdy na basen – informacja

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIĘBICE W związku z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży informuję, że Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniach od 4 do 27 sierpnia 2021 r. będzie organizatorem kolejnych wyjazdów na basen do Paczkowa lub do Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich (w przypadku niekorzystnych […]

Czytaj więcej...

Półkolonia Letnia 2021 już za nami

W dniach od 28.06.do 23.07.2021 grupa 56 dzieciaków z placówek oświatowych Gminy Ziębice przebywała przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach w godzinach od 8:00 do 15:00 na Półkolonii Letniej 2021 organizowanej przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Podczas czterotygodniowego pobytu uczestnicy Półkolonii dzięki bogatemu programowi i zaangażowaniu […]

Czytaj więcej...

III tydzień półkolonii SP2

III tydzień półkolonii letniej przy SP 2 również upłyną bardzo aktywnie i twórczo z małymi modyfikacjami. Braliśmy udział w uroczystym otwarciu biblioteki miejskiej gdzie dzieciaki uczestniczyły w nagraniu filmu reklamującego naszą przepiękną bibliotekę, skorzystały z bogatej oferty zajęć plastycznych i nie tylko… 12.07.2021 (poniedziałek ) JAK BYŁO KIEDYŚ ? Odwiedzamy […]

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF na BIP Gmina Ziębice/Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zarządzanie projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości […]

Czytaj więcej...

Półmetek Półkolonii Letniej 2021 za nami   W dniach od 28.06.2021 i jeszcze dwa tygodnie grupa 54 dzieciaków z placówek oświatowych Gminy Ziębice przebywa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach w godzinach od 8.00 do 15.00 na Półkolonii Letniej 2021 organizowanej przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. […]

Czytaj więcej...

PROGRAM PIERWSZEGO TYGODNIA PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZIĘBICACH

28.06.2021 (poniedziałek) ŚPIEWAĆ I GRAĆ KAŻDY MOŻE Zapoznanie z planem półkolonii, podział na grupy, integracja Pogadanka na temat obowiązujących regulaminów podczas półkolonii ,zapoznanie z wytycznymi GIS, MZ i MEN Konkurs karaoke z nagrodami Aerobik Konkurs muzyczny (gry na dowolnym instrumencie) 29.06.2021 (wtorek) MATEMATYKA, CO Z GŁOWY NIE UMYKA Gry i […]

Czytaj więcej...