ŚRODKI FINANSOWE NA STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW Z GMINY ZIĘBICE


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, informuje że w imieniu Gminy Ziębice pozyskało kolejne środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia  w wysokości 120 496,00 złotych. 

Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę drugiej transzy stypendiów szkolnych od stycznia do czerwca 2020 roku Beneficjentom, którzy otrzymali pierwszą transzę środków za okres wrzesień – grudzień 2019r. oraz prześlą wypełnione oświadczenie  załączone do przesłanego do Państwa pisma dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla ucznia.

Ponadto informujemy, że w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemii wypłata stypendium szkolnego nastąpi wyłącznie na konto bankowe Wnioskodawcy wykazane we wniosku lub wskazane osobnym pismem przesłanym do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu  w Ziębicach.

Osobą odpowiedzialną za pozyskanie i rozliczenie środków jest Pani Jolanta Janik.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach