REMONT BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W ZIĘBICACH


Informuję, że od dnia 18 maja 2020r. (poniedziałek) zostanie wyłączona z użytkowania do odwołania główna płyta boiska wraz z bieżnią na Stadionie Miejskim w Ziębicach w związku z rozpoczynającym się remontem bieżni.

Do dyspozycji mieszkańców pozostanie siłownia napowietrzna oraz druga płyta boiska.

Czas otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

W soboty w godz. 7:00 – 15:00

Toaleta dostępna w godzinach otwarcia obiektu.

Użytkownicy korzystają z własnego sprzętu sportowego.

W przypadku korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ziębicach obowiązują w dalszym ciągu zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu:

  • zachowanie dystansu społecznego;
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy);
  • ograniczona liczba osób – do 6 osób;
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt);
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie;
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC);
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 74 8 191 371 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz w soboty w godz. 7 – 15 pod numerem telefonu: 502 476 401.

Osobą odpowiedzialną za obiekty sportowe jest Pan Jerzy Rejnowski – ref. ds. sportu i oświaty.