fbpx
GCEiS w Ziębicach

Komunikat dla rodziców

Komunikat w sprawie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Informujemy, że od 18 maja br. zgodnie z komunikatem MEN przywracamy możliwość – na wniosek rodziców – prowadzenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice; bezpośrednich zajęć dla […]

Czytaj więcej...

Maseczki – PRZEDSZKOLE NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH DOŁĄCZYŁO DO AKCJI

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach jest kolejną placówką oświatową, która przygotowała bawełniane maseczki wielokrotnego użytku. W najbliższym czasie 300 sztuk przekazanych zostanie do Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Parafii Św. Jerzego w Ziębicach oraz Ziębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, po 100 sztuk dla każdej instytucji. Maseczki będą […]

Czytaj więcej...

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH W PLANACH NA NAJBLIŻSZE LATA. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tych warunków w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr […]

Czytaj więcej...

Koronawirus i dłużnicy – jak nie dać się wykorzystać

W czasie kryzysu nieuczciwi gracze mogą chcieć wykorzystać trudną sytuację, w której znalazło się wielu prowadzących działalność gospodarczą. Jak zawsze w ciężkich czasach, wraz z rozwojem epidemii, kłopotów może przybywać. Na szczęście jest jednak wiele sposobów, aby zminimalizować zagrożenia czyhające na przedsiębiorców. Choć dla wielu nietypowych branż okres pandemii może […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Informujemy, że otwarcie żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ziębice nastąpi nie wcześniej niż 25 maja br. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w oparciu […]

Czytaj więcej...

ŚRODKI FINANSOWE NA STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW Z GMINY ZIĘBICE

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, informuje że w imieniu Gminy Ziębice pozyskało kolejne środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia  w wysokości 120 496,00 złotych.  Powyższe środki przeznaczone będą […]

Czytaj więcej...

GMINNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Z POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓWW OKRESIE PANDEMII

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach odpowiedziały na inicjatywę GCEiS w Ziębicach dotyczącą przygotowania maseczek dla mieszkańców Gminy Ziębice w związku z prowadzeniem na terenie naszego kraju nakazu zasłaniania ust i nosa. W ramach akcji placówki uszyły […]

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wprowadza do odwołania ograniczenia w dostępie dla interesantów. W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki kontakt po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem: 74 819 13 71 Załatw sprawę korzystając z dostępnych form: e-mail: gceis@gceis.pl ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal Informujemy, że istnieje możliwość […]

Czytaj więcej...

Informacja o kontakcie

Szanowni mieszkańcy, w związku z panującą epidemią koronawirusa zwracamy się z prośbą, aby przed wizytą w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach rozważyć możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego. telefon: 74 819 13 71 e-mail: gceis@gceis.pl Dziękuję za wyrozumiałość, Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner

Czytaj więcej...

ZIĘBICKIE KOŁO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Z PONAD 1 200 000 ZŁOTYCH POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W GMINIE ZIĘBICE

W styczniu 2020r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach po podpisaniu umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczęło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego […]

Czytaj więcej...

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W GMINIE ZIĘBICE

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach we współpracy z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie rozpoczęło tegoroczne działania w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań w Gminie Ziębice jest Pani Jolanta Janik pracownik Gminnego […]

Czytaj więcej...

GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM

Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach realizowany był w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie  program profilaktyki czerniaka. Organizatorem programu było Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w […]

Czytaj więcej...

GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH Z DODATKOWYMI ŚRODKI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ZIĘBICE

Dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach od stycznia bieżącego roku realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy w szkołach podstawowych w naszej gminie. Do realizacji tego programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne, Szkoła Podstawowa nr4 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne i Szkoła Podstawowa w […]

Czytaj więcej...
Skip to content