Informacja dla mieszkańców w sprawie półkolonii zimowych


Informuję, że wszystkie zgłoszone dzieci zostały zakwalifikowane na Półkolonię Zimową zaplanowaną w dniach 31 stycznia – 11 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W związku z powyższym proszę o wniesienie opłaty za turnus w kwocie 150 zł do dnia 28 stycznia 2022 r. na konto Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – numer konta:

26 9588 0004 0000 5597 2000 0320

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 74 8191 371.

Dyrektor GCEiS