„Sobota z piłką nożną”– 22.01.2022


 W dniu 22.01.2022 (sobota) Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przeprowadziło zajęcia sportowo – rekreacyjne o charakterze małych gier pod nazwą ”sobota z piłką nożną”. Celem zajęć była aktywacja dzieci i młodzieży pod kątem regularnego uczestnictwa w ”życiu sportowym”.
Zajęcia oprócz strony czysto współzawodniczej ukierunkowane były również na elementy związane z bezpieczeństwem w trakcie gry, a także na postawy ”fair play” i rozwój kompetencji społecznych.
Temu zagadnieniu poświęcone były krótkie wykłady wzbogacone o wiele pytań otwartych, na które uczestnicy sami szukali odpowiedzi. W zajęciach uczestniczyło 16 osób. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych, a zespoły grały naprzemiennie. Grupę młodszą tworzyły dzieci w wieku 7-8 lat, a grupę starszą młodzież w wieku 14-15 lat. Współzawodnictwo odbywało się w przyjaznej atmosferze gdzie wyniki schodziły na drugi plan. Gry było pod dostatkiem, a każdy uczestnik zmęczony ale z entuzjazmem i uśmiechem na ustach opuszczał boisko. Było to pierwszy od dawna weekendowy miniturniej dla dzieci i młodzieży lokalnej społeczności, który zapoczątkuje regularny cykl takich wydarzeń.

Celem tej inicjatywy jest promowanie aktywnego spędzania czasu poprzez wszechstronne uczestnictwo w kulturze fizycznej. Plan zakłada wprowadzenie oferty ”multisport”, żeby uczestnicy mogli doświadczać wielu dyscyplin sportowych, a nie ograniczali się tylko do jednej wybranej. Takie podejście zdecydowanie zwiększy ilość alternatyw i poszerzy kompetencje z zakresu sport wśród dzieci i młodzieży.
Zajęcie przeprowadził Przemysław Palmowski.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach