Półkolonia zimowa w SP4


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 31 stycznia – 11 lutego 2022r. w godz. 8:00-15:00 planowana jest w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach organizacja Półkolonii Zimowej dla dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Planowane jest otwarcie 3 grup 15-osobowych.
Koszt pobytu dziecka wynosi 150 zł za 10-dniowy turnus (koszt wyżywienia).

W ramach Półkolonii planowane są gry i zabawy na terenie Ziębic oraz wycieczki krajoznawcze, jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na ich organizacje.

Karty wypoczynku są do pobrania w GCEiS w Ziębicach od 10 stycznia 2022r. w godz. 7:00-15:00.

Ostateczny termin zgłoszenie złożenia karty wypoczynku w sekretariacie GCEiS w Ziębicach to: 24 stycznia 2022r.


Regulamin naboru dzieci na PÓŁKOLONIĘ ZIMOWĄ
w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach

 1. Półkolonia Zimowa zaplanowana jest dla 45 uczniów (3 grupy) z klas 0-4 szkół podstawowych.
 2. Organizatorem Półkolonii Zimowej jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
 3. Wypoczynek zimowy obejmuje I turnus: 31.01–11.02.2022r. (10 dni roboczych).
 4. Zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii dokonuje się w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 w terminie od 10.01.2022 r. do 24.01.2022 r. w godz. 7:00–15:00.
 5. Rekrutacji uczniów do uczestnictwa w półkolonii dokonuje Komisja powołana przez dyrektora GCEiS w składzie:
  Pan Andrzej Regner – przewodniczący komisji,
  Pani Magdalena Pałasz – członek komisji,
  Pan Wiesław Sala – członek komisji.Spotkanie komisji przewidziane jest na 25.01.2022r., godz. 8.00.
 1. Zakwalifikowanie ucznia do udziału w półkolonii według następujących kryteriów:
  • brak możliwości opieki nad dzieckiem w domu – obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują (zaświadczenie pracodawcy)
  • trudna sytuacja materialna rodziny dziecka (oświadczenie rodzica/opiekuna),
  • kolejność zapisów,
  • dzieci spoza terenu Gminy Ziębice.
 2. Komisja sporządza wykaz uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkolonii oraz listę rezerwową.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów lub o umieszczeniu ich na liście rezerwowej przekazana jest rodzicom/prawnym opiekunom.
 4. Warunkiem udziału w półkolonii jest złożenie w podanym terminie wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii oraz wniesienie opłaty za turnus w kwocie 150 zł do dnia 28.01.2022r. na konto Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – numer konta 26 9588 0004 0000 5597 2000 0320.
 5. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/ opiekuna prawnego rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału w półkolonii przyjmuje się na wolne miejsce osobę z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.