Ferie z „Czwórką”


Miło, ciekawie i z humorem.

Tak właśnie uczestnicy półkolonii zimowej w Szkole Podstawowej nr 4 Ziębicach spędzili pierwszy tydzień ferii zimowych. Chociaż śnieżna szata nie dopisała, to atrakcji nie zabrakło. Półkoloniści chętnie uczestniczyli w zajęciach ruchowych rekreacyjnych organizowanych na świeżym powietrzu oraz w Sali gimnastycznej. Chętnie wykonywali prace plastyczno – techniczne. Wiele atrakcji i radości dostarczył spektakl teatralny, który mogli obejrzeć w Ziębickim Centrum Kultury. Panie wychowawczynie zadbały, aby każdy uczestnik półkolonii ciekawie i bezpiecznie spędził czas, a półkoloniści odwdzięczyli się Paniom uśmiechem i olbrzymia dawką radości.