Zarządzenia Burmistrza Ziębic


Na stronie https://gceis.pl/zarzadzenia_burmistrza/ opublikowane zostały Zarządzenia Burmistrza Ziębic z dnia 16 stycznia 2023 roku:

  • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 22/2023
    z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

  • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 21/2023
    z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminów składnia dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Zarządzenia są opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ziębicach w formie plików PDF podpisanych cyfrowo. Więcej Zarządzeń pod adresem: https://ziebice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1201&bsc=N