VII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych dla klas I-III Szkół Podstawowych „Mała scena 2024”


Sprawozdanie z VII Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych dla Klas I-III Szkół Podstawowych „Mała scena 2024”

VII Gminny Przegląd Amatorskich Form odbył się 24 kwietnia 2024 r. w Ziębickim Centrum Kultury, którego organizatorem był Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.
Tegoroczną tematyką było „Świat się śmieje”. Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z Henrykowa, Niedźwiedzia i Ziębic. Każdy zaprezentował swój własny, autorski pomysł na spektakl, wykorzystując rozmaite techniki i zaskakujące rozwiązania scenograficzne.
Podczas odbywającego się przeglądu wystąpiły 4 zespoły. Mali aktorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zaprezentowali przedstawienie pt.: „Baba Jaga u dentysty”, ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach „Lekcja na wesoło”, ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie „Szkoło, szkoło ale tu wesoło”, a uczniowie z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu „Szkoła na wesoło”. Spektakle oceniało niezależne jury w składzie:
1. Barbara Ryba – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
2. Dominika Samborska– Kierownik Biblioteki Publicznej w Ziębicach
3. Anna Boczar – wieloletni nauczyciel biblioteki
W obecnym roku organizatorzy zaplanowali III miejsce dla dwóch grup teatralnych.

Po naradzie jury podjęło decyzję, która okazała się jednogłośna:
I miejsce – mali aktorzy z ZSiP w Niedźwiedziu
II miejsce – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie
III miejsce – artyści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach i ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Oprócz nagród grupowych Jury przyznało indywidualne wyróżnienia za osobowość aktorską, otrzymali je:
1. Michalina Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie
2. Julia Waksmundzka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.
3. Oliwia Janik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach.
4. Natalia Zarzeczna z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu

W trakcie przerw między spektaklami uczniowie z Niedźwiedzia zabawiały widzów muzycznymi układami tanecznymi do różnych utworów.
Każdy zespół teatralny otrzymał dyplom, nagrodę w postaci gry planszowej a trzy miejsca na podium otrzymały statuetki. Indywidualności nagrodzono książkami.
Głównym sponsorem ufundowanych nagród był Dyrektor GCEiS w Ziębicach i Rada Rodziców Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu– za co serdecznie dziękujemy.
Nieocenioną pomocą w przygotowaniu konkursu byli jak zawsze, nauczyciele i pracownicy obsługi ZSiP w Niedźwiedziu.