Zarządzenia Burmistrza Ziębic


 • Zarządzenie nr 107/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dyżurów wakacyjnych i terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ziębice na rok szkolny 2023/2024.

 

 • Zarządzenie nr 65/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Ziębice- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach.

 

 

 

 • Zarządzenie nr 55/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom społecznym Gminy Ziębice

 

 • Zarządzenie nr 45/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach

 

 • Zarządzenie nr 27/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Programu profilaktyki i rozwiązaywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom społecznym Gminy Ziębice

 

 • Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

 

 • Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Ziębic
  z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ZARZĄDZENIE NR 149/2023 BURMISTRZA ZIĘBIC
  z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 80/2023
  z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie ustalenia dyżurów wakacyjnych i terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ziębice na rok szkolny 2022/2023

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 60/2023
  z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 243/2022 Burmistrza Ziębic z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 22/2023
  z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 21/2023
  z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminów składnia dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 243/2022
  z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców.

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 222/2022
  z dnia 15 listopada 2022 r. w w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 3/2022
  z dnia 7 stycznia 2022 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego praz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 2/2022
  z dnia 7 stycznia 2022 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 32/2021
  z dnia 5 lutego 2021 r.
  w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 155/2017
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

 

 

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 66/2017
  z dnia 5 kwietnia 2017 r.
  w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Ziębice oraz przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 32/2017
  z dnia 8 marca 2017 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 31/2017
  z dnia 8 marca 2017 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

 

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 1/2017
  z dnia 2 stycznia 2017 r.
  w Sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Gminy Ziębice pod nazwą Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.