Zarządzenia Burmistrza Ziębic

 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 32/2021
  z dnia 5 lutego 2021 r.
  w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 155/2017
  z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 80/2017
  z dnia 12 maja 2017 r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, ul. Zamkowa 31, 57-220 Ziębice.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 79/2017
  z dnia 12 maja 2017 r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Henrykowie. ul. Słoneczna 20, 57-210 Henryków.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 78/2017
  z dnia 12 maja 2017 r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach, ul. Mickiewicza 18, 57-220 Ziębice.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 66/2017
  z dnia 5 kwietnia 2017 r.
  w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Ziębice oraz przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ziębice.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 32/2017
  z dnia 8 marca 2017 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 31/2017
  z dnia 8 marca 2017 r.
  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.
 • Zarządzenie Burmistrza Ziębic nr 1/2017
  z dnia 2 stycznia 2017 r.
  w Sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Gminy Ziębice pod nazwą Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.