TYDZIEŃ Z AUSTRIĄ W GMINIE ZIĘBICE


W dniach 22-26 kwietnia 2024 r. na zaproszenie Burmistrza Ziębic przebywała w naszej Gminie oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Ebreichsdorf wraz z grupą młodzieży. Należy dodać, że wymiana młodzieży w ramach polsko-austriackiej współpracy miast partnerskich trwa już ponad 20 lat. Jej cele to przede wszystkim doskonalenie umiejętności językowych;  nawiązanie nowych przyjaźni oraz poznawanie kultury innego kraju, a także przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń.

W składzie oficjalnej delegacji Ebreichsdorf znaleźli się: Burmistrz Ebreichsdorf – Wolfgang Kocevar, honorowa mieszkanka Ziębic, a jednocześnie dyrektor szkoły – Sylvia Benig-Hamberger oraz wieloletni radni tamtejszej Rady Miejskiej Maria Sordje, Gerhard Valenta und Josef Bertalan.

38-osobowej grupie młodzieży towarzyszyli opiekunowie Beate Rainer, Selma Yasar, Bianca Pöltl i Wolfgang Benesch. Grupa austriackiej młodzieży była bardzo kulturalną, zdyscyplinowaną i zgraną grupą młodych ludzi.

Koordynatorem pobytu Austriaków w naszej gminie było Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. W wymianie natomiast brali uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

Uczniowie wraz z opiekunami przybyli do Ziębic wczesnym poniedziałkowym popołudniem. Grupa zakwaterowała się w hotelu Derkacz, a bezpośrednio po obiedzie udała się na spotkanie do Ratusza Miejskiego z Burmistrzem Ziębic. Krótki spacer po Ziębicach bezpośrednio po spotkaniu miał przybliżyć naszym gościom najważniejsze atrakcje turystyczne naszego miasta, w szczególności Orła Piastowskiego. Wieczorem natomiast odbyło się pierwsze spotkanie uczniów z Polski i Austrii. Krótka zabawa słowna w języku angielskim „Speed daiting” przygotowana przez nauczycieli języka angielskiego w ZSP w Ziębicach poprzedziła dyskotekę. Młodzież nawiązała bardzo szybko kontakt między sobą, co przyczyniło się do świetnej zabawy na parkiecie.

Wtorek 23 kwietnia to wyjazd do Wrocławia. Stolica naszego województwa oczarowała zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pobyt we Wrocławiu rozpoczął się wizytą w Muzeum Iluzji. Następnie w towarzystwie tłumaczki grupa zwiedziła Ostrów Tumski oraz centrum Wrocławia. Pobyt zakończyła bardzo oczekiwana szczególnie przez młodzież wizyta w Galerii Bielany.

W środę 24 kwietnia zgodnie z planem grupa wyruszyła do  Jura Parku w Krasiejowie. Nasi goście spotkali się tam z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Uczniowie z Austrii byli zachwyceni zarówno mnogością dinozaurów, jak również atrakcyjnością pokazów multimedialnych. Przy okazji zwiedzania Jura Parku nasi goście zwiedzili również Park Ewolucji. Kolejny udany dzień pobytu, który zakończył się czasem wolnym dla uczniów polskich i austriackich w Galerii Karolówka w Opolu.

W czwartek 25 kwietnia uczniowie z Austrii pojechali do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Sponsorem pobytu naszych gości w tym atrakcyjnym zakątku Powiatu Ząbkowickiego była Fundacja Księstwa Ziębickiego, za co szczególne podziękowania należą się Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Więckowskiemu. Austriacy mieli okazję obejrzeć Kopalnię Złota, średniowieczną osadę górniczą oraz Sztolnię Ochrowa. A po powrocie ze Złotego Stoku był czas na spotkanie z młodzieżą z Gminy Ziębice i dyskotekę.

Piątek to czas przeznaczony wyłącznie na spotkania w szkołach. Każda z polskich szkół biorących udział w wymianie przygotowała program. Grupa austriacka została podzielona  według własnych zainteresowań. Uczniowie wzięli udział we wspólnych zajęciach sportowych na Orliku przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała zajęcia z robotyki, Szkoła Podstawowa w Henrykowie szereg gier i zabaw integracyjnych, a Zespół Szkół Ponadpodstawowych zajęcia z fryzjerstwa. Bardzo ciekawą ofertę przygotowało Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach – malowanie na szkle.

Po 5 dniach pobytu przyszedł czas na pożegnanie. Integracja grupy polskiej i austriackiej była widoczna. Uczniowie wymieniali się adresami i numerami telefonów. Cele założone przed przyjazdem uczniów z Ebreichsdorf zostały zrealizowane.

Równolegle z pobytem uczniów odbywały się także spotkania na szczeblu gminnym pomiędzy delegacjami z Austrii na czele z Burmistrzem Ebreichsdorf Wolfgangiem Kocevarem oraz Burmistrzem Ziębic Mariuszem Szpilarewiczem, któremu towarzyszyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach Agata Sobków oraz Wiceprzewodnicząca Beata Pustułka, radny Rady Miejskiej Jerzy Koprowski, Sekretarz Gminy Rafał Śledź, Wiceburmistrz Ziębic Małgorzata Wołczyk, dyrektor GCEiS Andrzej Regner oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół Dorota Mikołajczyk, Joanna Smętkiewicz, Bogusława Kołsut i Barbara Kopij. Oprócz rozmów dotyczących dalszej współpracy, delegacji z Ebreichsdorf przedstawiono najważniejsze inwestycje kończącej się kadencji wraz z halą gimnastyczną. Już podczas rozmów przebiegających zresztą w serdecznej atmosferze grupa polskiej młodzieży została zaproszona przez Burmistrza Ebreichsdorf   na 22 września 2024r. na cyklicznie odbywające się w mieście partnerskim biegi uliczne.

Trzeba przyznać, że bardzo intensywny tydzień zaowocował zacieśnieniem przyjaźni między dwoma partnerskimi miastami i dał kolejny impuls do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowisk lokalnych.

Szczególne podziękowania za przygotowanie pobytu Austriaków w naszej gminie należą się: Burmistrzowi Ziębic Mariuszowi Szpilarewiczowi, szefowej Wydziału Promocji Barbarze Rak, Sekretarzowi Gminy Rafałowi Śledziowi, dyrektorom szkół Bogusławie Kołsut, Barbarze Kopij, Joannie Smętkiewicz oraz Mariuszowi Szczepanowskiemu, Prezesowi Fundacji Księstwa Ziębickiego Leszkowi Więckowskiemu, dyrektorowi Muzeum Domu Śląskiemu Jarosławowi Żurawskiemu oraz ich pracownikom Paulinie Faryna i Sylwii Skowroń, nauczycielom języka niemieckiego szkół gminnych Agacie Wolak, Monice Regner, Ilonie Borowskiej, Magdalenie Żurawskiej, Dorocie Karczewskiej, Iwonie Pawłowskiej, Jerzemu Koprowskiemu, Radosławowi Banaszkowi oraz innym nauczycielom, którzy włączyli się w realizację programu. Piękne podziękowania należą się Państwu Derkacz, w szczególności Panu Przemysławowi za przygotowanie noclegów oraz posiłków na europejskim poziomie dla naszych gości. Podziękowania kieruję także w stronę Pana Krzysztofa Wieczerzaka ze Starczówka, który gościł w swoim hotelu delegacje oficjeli z Ebreichsdorf.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach


FOTO…