Półkolonie – komunikat

Informuję, że w związku z bardzo nikłym zainteresowaniem ze strony rodziców (8 wniosków złożonych do dnia 12 czerwca 2020r.)  półkolonia letnia zaplanowana w dniach 29 czerwca – 24 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach nie odbędzie się. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jak każdy organizator […]

Czytaj więcej...

Wyłudzenia w czasie pandemii

BIK pomaga Polakom podczas pandemii – jak można skorzystać? Ograniczenia związane z pandemią przeniosły większość ludzi do Internetu. Zmusiły do zdalnych zakupów i transakcji płatniczych online także osoby, które nie były do tego przyzwyczajone. To na ich dane czyhają przestępcy, licząc na ludzki błąd, brak doświadczenia i wiedzy jak chronić […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są w przedszkolach zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

Informuję, że od 25 maja br. dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych organizowane będą zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju. W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl Przedszkole […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów „zerówkowych” w szkołach podstawowych

Informuję, że od 25 maja 2020r. planujemy otwarcie Żłobka Miejskiego w Ziębicach, przedszkoli gminnych oraz oddziałów „0” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej i żłobkowej zgodnie z wytycznymi GIS. Ustalone są następujące kryteria przyjęcia […]

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców

Komunikat w sprawie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Informujemy, że od 18 maja br. zgodnie z komunikatem MEN przywracamy możliwość – na wniosek rodziców – prowadzenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice; bezpośrednich zajęć dla […]

Czytaj więcej...

Maseczki – PRZEDSZKOLE NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH DOŁĄCZYŁO DO AKCJI

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach jest kolejną placówką oświatową, która przygotowała bawełniane maseczki wielokrotnego użytku. W najbliższym czasie 300 sztuk przekazanych zostanie do Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Parafii Św. Jerzego w Ziębicach oraz Ziębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, po 100 sztuk dla każdej instytucji. Maseczki będą […]

Czytaj więcej...

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH W PLANACH NA NAJBLIŻSZE LATA. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tych warunków w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr […]

Czytaj więcej...