Konkurs na stanowisko dyrektora SP4


Na stronie gceis.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ziębice opublikowane zostało Zarządzenie Burmistrza Ziębic z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach.