Regulamin dowozów – Zarządzenie nr 53/2023


Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu opublikowano Zarządzenie nr 53/2023 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wraz z załącznikiem – regulaminem dowozów.