PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W GMINIE ZIĘBICE

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach we współpracy z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie rozpoczęło tegoroczne działania w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań w Gminie Ziębice jest Pani Jolanta Janik pracownik Gminnego […]

Czytaj więcej...

GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM

Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach realizowany był w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie  program profilaktyki czerniaka. Organizatorem programu było Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w […]

Czytaj więcej...

GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH Z DODATKOWYMI ŚRODKI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ZIĘBICE

Dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach od stycznia bieżącego roku realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy w szkołach podstawowych w naszej gminie. Do realizacji tego programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne, Szkoła Podstawowa nr4 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne i Szkoła Podstawowa w […]

Czytaj więcej...

Jak chronić się przed wyłudzeniami kredytowymi w dobie pandemii

Ogromne natężenie informacji związanej z koronawirusem, a także praca zdalna, czas wolny czy zakupy przeniosły nas do Internetu. W przestrzeni online podejmujemy liczne działania, komunikujemy się, surfujemy więcej niż do tej pory. Tymczasem internetowi oszuści nie śpią, nawet w tak przykrym i trudnym czasie rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa. Już czytamy […]

Czytaj więcej...

Drugi tydzień ferii zimowych na sportowo z Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

W poniedziałek 17 lutego 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły: Żółci, Niebiescy i Kolorowi. Nazwy drużyn związane były z barwami  kamizelek. Zwycięzcą okazała się drużyna Kolorowych, którą reprezentowali: Gracjan Słąba, Grzegorz […]

Czytaj więcej...

XII Gminny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

Dnia 26 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się XII Gminny Konkurs Krasomówczy przeznaczony dla uczniów klas I –III. Konkurs przygotowała: Lucyna Sobolewska wspomagana przez panie: Patrycję Kuś, Annę Tomczuk i panią  Anitę Sarzyńską. Celem konkursu krasomówczego było: prezentowanie zdarzeń i zjawisk barwnym, bogatym językiem […]

Czytaj więcej...