4 Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej


„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”
– Oskar Kolberg –

W czasach totalnego zniewolenia jedynie pieśń ostała się wolna, znajdując schronienie w prywatnych domach, kościołach i stowarzyszeniach społecznych. Pieśni i piosenki tworzone w duchu polskości towarzyszyły walczącym w boju, umilały im czas wytchnienia. Pozostałych umacniały w wierze w niepodległość Polski. Dziś możemy odważnie i bez lęku śpiewać pieśni patriotyczne przy różnych okazjach, przetrwały bowiem do naszych czasów przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Pieśni towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom naszej historii, te patriotyczne krzewiły ducha polskości, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do boju, bywały modlitwą. W dużym stopniu przyczyniły się do tego, że Polska z naszej zbiorowej pamięci nigdy nie została wymazana.

Te pieśni, które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Nie wolno dopuścić, by dziś pozostały w pożółkłych śpiewnikach.

Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować kulturowe dziedzictwo narodowe. Nasz konkurs z założenia ma służyć popularyzacji pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej, ma przypominać wszystkim o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, ale ma również promować młode talenty i pomagać w doskonaleniu warsztatu artystycznego młodzieży.

4 Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej odbył się 14 listopada w Ziębickim Centrum Kultury. W konkursie wzięło udział 63 wykonawców z gminnych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu).

Zmagania konkursowe oceniło jury w składzie:

 • Mateusz Geroń – dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury,
 • Patrycja Grzelaczyk- Korchan – muzyk ▪️ nauczycielka śpiewu w SPOKO-studio_wokalne ▪️ wokalistka ▪️ dyrygentka
 • Damian Jaszczyszyn – kompozytor, wokalista i instrumentalista zespołu Synergia
 • Edyta Sopuch – Radna Rady Miejskiej.

Według oceny Jury poziom konkursu był wysoki, a spośród uczestników na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują:

 • GRAND PRIX – Fatima Ahmed – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

W kategorii klas 1-3 /SOLIŚCI/

 • 1 miejsce Kacper Halikowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • 2 miejsce Julia Jabłońska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • 3 miejsce Milena Mich – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • WYRÓŻNIENIE: Zofia Pietruniak – Szkoła Podstawowa w Henrykowie

W kategorii klas 1-3 /ZESPOŁY/

 • 1 MIEJSCE zespół w składzie:
  Izydorczyk, Kalina Gicala, Natalia Zarzeczna, Jakub Podlecki, Jakub Tomczyk, Ksawery Rawski – Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 • 2 MIEJSCE zespół w składzie:
  Paulina Obrzud, Nadia Wijatyk, Martyna Jaszczyszyn, Magdalena Kucia, Hanna Pleśniak – Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • 3 MIEJSCE duet Helena i Hanna Gałuszka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

W kategorii klas 4-6 /SOLIŚCI/

 • 1 MIEJSCE Alicja Karpierz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • 2 MIEJSCE Amelia Dudek – Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • 3 MIEJSCE Lena Bielińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach 
 • WYRÓŻNIENIA:
  Alicja Nowak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie,
  Emilia Graczyk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

 

W kategorii klas 4-6 /ZESPOŁY/

 • 1 MIEJSCE zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach w składzie:
  Lena Leśniowska, Hanna Kuś, Lena Bielińska, Paweł Całka, Jakub Cieśla, Wiktor Halikowski
 • 2 MIEJSCE zespół z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie w składzie:
  Alicja Karczewska, Kinga Gicala, Lena Kogut, Alicja Samaryk, Ewa Nazim
 • 3 MIEJSCE zespół ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie w składzie:
  Magdalena Obrzud, Lena Zuchmantowicz

 

W kategorii klas 7-8 /SOLIŚCI/

 • 1 MIEJSCE Aleksandra Szczepańczuk Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • 2 MIEJSCE Julia Sokołowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • 3 MIEJSCE Julia Świdzińska Szkoła Podstawowa w Henrykowie

 

Pragniemy podziękować Sponsorom:  Urzędowi Miejskiemu w Ziębicach, Dyrektorowi Gminnego Centrum Edukacji i Sportu – panu Andrzejowi Regnerowi,  Państwu Marcie i Radosławowi Dudek właścicielom Księgarni „Fenix”, Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Radnej Rady Miejskiej w Ziębicach pani Edycie Sopuch za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Konkurs został dofinansowany w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) z funduszy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Ze środków finansowych przeznaczonych na konkurs zostały zakupione statuetki sztuk 19 za 363,16 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złote 16/100) a pozostała kwota 36,84 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 84/100) została przeznaczona na dopłatę do dyplomów, które zostały wydrukowane w drukarni.

Marzena Jabłońska