Sportowe podsumowanie roku 2023 w Gminie Ziębice


Termin Gali Sportu co raz bliżej, więc publikujemy Regulamin oraz Oświadczenie/zgodę na udział w Gali Sportu wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Celem plebiscytu jest:

  • wyłonienie najlepszych sportowców, trenerów, działaczy, drużyn sportowych i imprez sportowych,
  • propagowanie wiedzy z zakresu sportu w Gminie Ziębice, w szczególności promocja zawodników, drużyn, trenerów i działaczy sportowych.

Zapraszamy do składania swoich propozycji zgodnie z punktem 2 Regulaminu:

Kandydatów do tytułu laureatów Plebiscytu w poszczególnych kategoriach typują: – kluby sportowe,

  • nauczyciele wychowania fizycznego,
  • stowarzyszenia, instytucje i jednostki organizacyjne uczestniczące w życiu sportowym gminy,
  • organizatorzy plebiscytu.

Pełny Regulamin dostępny jest na stronie: https://gceis.pl/gs_2023