„ UMIEM  PŁYWAĆ 2023 – etap 2 ”

W dniu 18.09.2023r. z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach grupa 15 dzieci z Gminy Ziębice rozpoczęła  kolejną edycję projektu „Umiem Pływać”, która niezmiennie odbywa się w „Słonecznym Parku Wodnym” w Ząbkowicach Śląskich. Uczestnikami  są uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 z Ziębic. Kadrę opiekunów stanowią  Pani Katarzyna Jarosz (SP 2 Ziębice) i Pani Agnieszka Korczewska (SP 4 Ziębice). Program obejmuje 10 wyjazdów w okresie od 18.09.2023r. do 19.10.2023r.  Pojedyncze zajęcia trwają 90 min i prowadzone są przez  wykwalifikowanych instruktorów. Globalnym celem projektu jest nauczenie dzieci podstawowych umiejętności pływania, a także możliwość rozwijania i podnoszenia ich sprawności fizycznej. Ponad to dochodzi jeszcze kwestia systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Program jest organizowany przez Dolnośląską Federację  Sportu a na terenie Gminy Ziębice jego koordynatorem jest Pan Przemysław Palmowski.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach