DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA REMONT KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HENRYKOWIE


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach kolejny rok z rzędu, tym razem we współpracy ze Szkołą Podstawową w Henrykowie, uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych organów prowadzących szkoły.

W ramach zadania pn. „Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Henrykowie” wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz odnowione zostaną wszystkie powierzchnie w pomieszczeniach kuchni (podłoga, ściany i sufity). Zaplanowano również wymianę części wyposażenia ( m.in. stoły i zlewozmywaki).

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 31 sierpnia 2023 r.

Łączna wartość zadania to 169 375,82 zł w tym:
80 000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa
89 375,82 zł – środki własne z budżetu Gminy Ziębice.

Osobą odpowiedzialną za pozyskanie i rozliczenie środków jest Pani Jolanta Janik – pracownik GCEiS w Ziębicach.

 

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportuw Ziębicach