DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA SZKÓŁ GMINNYCH NA WYCIECZKI SZKOLNE


 

W ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jako koordynator programu wraz z dyrektorami szkół gminnych tj. Szkołą Podstawową nr 2 w Ziębicach, Szkołą Podstawową nr 4 w Ziębicach oraz Zespołem Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu przygotowało i złożyło wnioski o dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

Po rozpatrzeniu wniosków okazało się, że Gmina Ziębice otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w 2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Ziębice, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, gmina otrzymała dotację w wysokości 44 235,40 zł stanowiącą 80% kosztów planowanych wycieczek, wkład własny w wysokości 20% to kwota 12 453,00 zł.

Na wycieczki pojadą zarówno uczniowie klas I-III jak i IV-VIII, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół.

Dofinansowanie otrzymały poniższe szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – 7 221,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – 33 174,40 zł;
  • Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – 3840,00 zł

Koordynatorem programu była Pani Jolanta Janik – pracownik GCEiS w Ziębicach.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach