XIII Gminny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach


Dnia 6 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się XIII Gminny Konkurs Krasomówczy przeznaczony dla uczniów klas I –III. Konkurs przygotowała: Lucyna Sobolewska i Anna Tomczuk wspomagane przez panie: Patrycję Kuś , Renatę Stuglik i Anitę Sarzyńską.

Celem konkursu krasomówczego było: prezentowanie zdarzeń i zjawisk barwnym, bogatym językiem i dbałość o piękne wypowiadanie myśli.

W tym roku swoje umiejętności prezentowało 18 uczniów z następujących szkół:

  • Szkoły Podstawowej w Henrykowie
  • Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
  • ZSiP w Niedźwiedziu

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu pan Andrzej Regner oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach pan Mariusz Szczepanowski.

Stażystka pani Monika Jurkowska dodawała otuchy i dbała o dobre samopoczucie uczestników.

W trakcie konkursu prowadziła integracyjne gry i zabawy przy słodkim poczęstunku z dziećmi oczekującymi na swoją prezentację. Uczniami, którzy przygotowywali się do wystąpienia opiekowała się w osobnym pomieszczeniu pani Anna Tomczuk.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała organizator Lucyna Sobolewska oraz komisja w składzie: Renata Stuglik, Elżbieta Różańska, Edyta Świdzińska, Alicja Wójcik.

 

Po wysłuchaniu wszystkich opowiadań wyłoniono zwycięzców:

w kategorii klas I

  • I miejsce –- Bianka Gurazda z SP2 w Ziębicach
  • II miejsce – Jan Brzęczek z ZSiP w Niedźwiedziu
  • III miejsce – Aleksandra Wróblewska z SP4 w Ziębicach

w kategorii klas II

I miejsce – Jakub Podlecki z ZSiP w Niedźwiedziu
II miejsce – Natalia Zarzeczna z ZSiP  w Niedźwiedziu

III miejsce – Daniela Barwińska z Sp2 w Ziębicach

w kategorii klas III

  • I miejsce – Zuzanna Ziółkowska z SP2 w Ziębicach
  • II miejsce – Aleksandra Kurnik z SP4 w Ziębicach
  • III miejsce –Dominik Buszczak z SP w Henrykowie

Wyróżnienie za najciekawszą prezentację otrzymała Zuzanna Zyber – uczennica kl. Ia z Sp2 w Ziębicach, która wywarła na komisji niesamowite wrażenie.

Zwycięzcy z rąk pan Burmistrza Ziębic  Mariusza Szpilarewicza otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy ufundowane przez dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach pana Andrzeja Regnera.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, Na zakończenie zostały zrobione zdjęcia pamiątkowe.

Dofinansowanie nagród w konkursie przez dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Andrzeja Regnera wynosiło 300 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup 14 nagród książkowych.

mgr Lucyna Sobolewska