Podziękowania za sportowe zmagania w ramach Dni Ziębice 2023


W ramach zakończonych w ostatnią niedzielę Dni Ziębic odbyło się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2023r. szereg zawodów i turniejów sportowych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla dorosłych. Wszystkie stały na wysokim poziomie sportowym i przyniosły wiele radości oraz pozytywnych sportowych emocji uczestniczącym w nich zawodnikom. Przyciągnęły także wielu kibiców i entuzjastów sportu. W turniejach brali udział nie tylko zawodnicy z Gminy Ziębice, lecz także z wielu miast np. Wrocławia, Grodkowa, Bielawy, Dzierżoniowa, Żórawiny, a także drużyna koszykówki w Czech.
W imieniu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu dziękuję serdecznie za włączenie się w organizację i przeprowadzenie poniżej wymienionych zawodów następującym klubom sportowym oraz nauczycielom wychowania fizycznego:
30 maja 2023r. – Zawody lekkoatletyczne o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ziębicach – podziękowania dla Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Ziębicach (Pani Leny Zdrojkowskiej, Pani Teresy Nowak, Pani Agnieszki Różańskiej) oraz dla nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach (Pana Jacka Ławrynowicza, Pana Grzegorza Bartkiewicza), ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach (Pana Tomasza Świderskiego i Pana Grzegorza Wołczyka) oraz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie (Pana Daniela Garbacza i Pana Grzegorza Obodiaka).
31 maja 2023r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ziębic dla chłopców ze szkół podstawowych – podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach (Pana Jacka Ławrynowicz i Pana Grzegorza Bartkiewicza), ze Szkoły Podstawowej nr 4 (Pana Grzegorza Wołczyka) oraz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie (Pana Daniela Garbacza).
2 czerwca 2023r. – Międzygminny Turniej Piłki Ręcznej dla chłopców i dziewcząt o Puchar Burmistrza Ziębic – podziękowania dla Klubu Uczniowskiego UKS Jedynka (Pana dyr. Janusza Kwaśnicy, Pani Małgorzaty Dąbrowskiej i Pana Tomasza Świderskiego)
2-3 czerwca 2023r. Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla dziewcząt – podziękowania klubu uczniowskiego UKS 2 (Pana Jacka Ławrynowicza)
Dodatkowe podziękowania dla Pana Marka Matkowskiego za sędziowanie oraz Pana Przemysława Woyciechowskiego za zabezpieczenie medyczne zawodów.
3 czerwca 2023r. Turniej Siatkówki im. Marcina Popędy – podziękowania dla zawodników i działaczy KS Faraon Ziębice
4 czerwca 2023r. Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży – podziękowania dla działaczy Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Prezesem Panem Danielem Poplatą na czele.

Większość zawodów koordynowanych było przez Pana Przemysława Palmowskiego – pracownika GCEiS w Ziębicach

Serdecznie dziękuję wszystkim wymienionym oraz niewymienionym z imienia i nazwiska, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego powyżej wymienionych zmagań sportowych.

/-/ Andrzej Regner
Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach