Rekrutacja na półkolonie letnie


Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Pan Andrzej Regner – Przewodniczący
  • Pani Renata Krzyżaniak – Członek
  • Pan Przemysław Palmowski – Członek

na posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca 2023r. na podstawie złożonych kart wypoczynku dokonała rekrutacji uczniów zgłoszonych do uczestnictwa w Półkolonii Letniej.
Zakwalifikowano wszystkie zgłoszone w terminie do 2 czerwca 2023r, dzieci (60).

Warunkiem udziału w Półkolonii Letniej jest wniesienie opłaty do 20 czerwca 2023 r. w wysokości 400 zł na numer konta Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach:
54 9533 1072 2007 0710 4923 0001 – z dopiskiem PÓŁKOLONIA LETNIA.