Półkolonie SP2 – informacja


Informuję, że Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Pan Andrzej Regner – Przewodniczący
  • Pani Renata Krzyżaniak – Członek
  • Pan Przemysław Palmowski – Członek

na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 na podstawie złożonych kart wypoczynku dokonała rekrutacji uczniów zgłoszonych do uczestnictwa w Półkolonii Letniej.

Zakwalifikowano wszystkie zgłoszone dzieci (59).

Warunkiem udziału w Półkolonii Letniej jest wniesienie opłaty do 22 czerwca 2022 r. w wysokości 300 zł na numer konta Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach:

  • 26 9588 0004 0000 5597 2000 0320
  • z dopiskiem Półkolonie letnie