Wynajem autobusów i busów GCEiS


ZARZĄDZENIE DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
z dnia 10 sierpnia 2021r.

w sprawie: wysokości opłat za wynajem autobusów i busów należących do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

 

  • par. 1

I. Ustalam następującą wysokość opłat za wynajem:

1. autobusów szkolnych:
a) dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice:
– koszt 1 km – 3,50 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze
oraz w dni wolne od pracy – 40,00 zł (brutto)

b) dla innych szkół, podmiotów i osób prywatnych
– koszt 1 km – 4,00 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy – 45 zł (brutto);

2. busa OPEL VIVARO:
a) dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice:
– koszt 1 km – 3,00 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze
oraz w dni wolne od pracy – 40,00 zł (brutto);

b) dla innych szkół, podmiotów i osób prywatnych:
– koszt 1 km – 3,50 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze
oraz w dni wolne od pracy – 45 zł (brutto);

3. busa MERCEDES:
a) dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice:
– koszt 1 km – 3,25 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze
oraz w dni wolne od pracy – 40,00 zł (brutto);

b) dla innych szkół, podmiotów i osób prywatnych:
– koszt 1 km – 3,80 zł (brutto),
– koszt 1 godziny pracy kierowcy po godz. 15.00 w dni robocze
oraz w dni wolne od pracy – 45 zł (brutto) ;

  • par. 2

W uzasadnionych przypadkach (dla podmiotów z terenu Gminy Ziębice) istnieje możliwość indywidualnych rozliczeń na podstawie decyzji Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

  • par. 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10  sierpnia 2021r.

  • par. 4

Traci moc zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu  w Ziębicach nr 7/2020 z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat za wynajem autobusów  i busów należących do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.