Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Państwo Dyrektorzy, Państwo Pedagodzy

Szanowni Państwo,
W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) zwracamy się z uprzejmą propozycją współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.
SKN Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej realizuje już kolejny rok ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji programu (w tym formularz sprawozdania, jakie należy przekazać lokalnemu koordynatorowi) dostępne są pod linkiem https://coi.pl/pliki/profilaktyka_czerniaka.zip. Po wpisaniu powyższego adresu w przeglądarkę internetową komputer automatycznie pobierze plik z materiałami, który należy rozpakować używając dostępnych, bezpłatnych programów WinRAR, WinZip lub inny.

Zachęcamy także, by uczniowie jeszcze w trakcie zajęć lekcyjnych celem podsumowania zdobytej wiedzy z użyciem telefonu wypełnili krótką, anonimową ankietę dostępną pod linkiem https://link.do/CZERNIAK-ANKIETA .
Sumując, doskonale wiemy, iż podstawy programowe dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej mogą wydawać się niektórym przeładowane. Niemniej jednak bez aktywnego wsparcia szkoły, samo środowisko lekarskie nie jest w stanie dotrzeć do setek tysięcy młodych Polek i Polaków. Wyłącznie dzięki zjednoczonym działaniom oraz nieustająco podejmowanym wspólnie wysiłkom, mamy szansę w długofalowej perspektywie zmienić wyniki polskiej onkologii.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Lek. Michał Siwik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Alicja Szczerbiak,  Prezes Studenckiego Koła Naukowego Onkoma

Materiały dostępne są również na naszej stronie: pobierz plik zip lub pojedyncze pliki (aby zapisać plik, kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym materiale i wybierz opcję „zapisz element docelowy jako:”.

Plakat | Ulotka | Konspekt lekcji | Materiał pomocniczy | Film edukacyjny | Tablice zdjęć | Sprawozdanie