W dniu 14.03.2024r. 30 dzieci z Gminy Ziębice rozpoczęła kolejną edycję projektu „Umiem Pływać”, która niezmiennie odbywa się w „Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich”. Uczestnikami są uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 2 i 4 z Ziębic, Szkoły Podstawowej z Henrykowa i Zespołu Szkół i Przedszkoli z Niedźwiedzia. Wyjazdy na basen są realizowane w okresie od 14.03.2024r. do 23.05.2024r.

„Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.”