Konkurs matematyczny


Sprawozdanie z przebiegu GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2023/2024 ROKU

Po raz kolejny 28. 02. 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Organizatorem konkursu była mgr Katarzyna Jarosz, nauczyciel matematyki tejże szkoły.
W konkursie wzięło udział 29 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych w tym:

 • 9 uczniów z kl. IV
 • 8 uczniów z kl. V
 • 4 uczniów z kl. VI
 • 4 uczniów z kl. VII
 • 4 uczniów z kl. VIII

Do konkursu przystąpiły następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • mgr Katarzyna Jarosz
 • mgr Iwona Damm
 • mgr Iwona Samaryk

Punktualnie o godzinie 9:00 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Mariusz Szczepanowski przywitał uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań. Uczestnicy konkursu rozwiązywali przez 60 minut test składający się z 12 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie udali się do świetlicy szkolnej, gdzie pod opieką Pani Anity Sarzyńskiej odpoczywali oczekując na wyniki konkursu. W tym czasie komisja przystąpiła do sprawdzania prac. Zadaniem komisji było wyłonienie Mistrza i Wicemistrza GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO na pięciu poziomach nauczania: klas IV, V, VI, VII i VIII.

 

Mistrzami GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO zostali uczniowie:

 • Zuzanna Ziółkowska – ucz. kl. IV, SP nr 2 – Ziębice
 • Lena Bielińska – ucz. kl. V, SP nr 2 – Ziębice
 • Mateusz Morawiec – ucz. kl. VI, SP nr 2 – Ziębice
 • Filip Lusa – ucz. kl. VII SP, nr 4 – Ziębice
 • Radosław Świdziński – ucz. kl. VIII, SP nr 4 – Ziębice

 

Tytuł Wicemistrza otrzymali:

 • Wiktor Oślizło – ucz. kl. IV, SP nr 4 – Ziębice
 • Nikodem Kustra – ucz. kl. V, SP nr 4 – Ziębice
 • Kalina Stokłosa – ucz. kl. VI, SP nr 2 – Ziębice
 • Piotr Sowiński – ucz. kl. VII, SP nr 2 – Ziębice
 • Tymoteusz Skonieczny – ucz. kl. VIII, SP nr 4 – Ziębice

 

Nagrody za I, II miejsce zostały wręczone przez dyrektora szkoły Mariusza Szczepanowskiego oraz organizatora konkursu Katarzynę Jarosz. Mistrzowie i wicemistrzowie otrzymali dyplom, statuetkę oraz nagrodę rzeczową. Dyrektor szkoły Pan Mariusz Szczepanowski pogratulował wszystkim uczniom, podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za aktywny udział w pracy komisji konkursowej.

Konkurs zakończył się w miłej i przyjaznej atmosferze.
Nagrody na konkurs sfinansowane zostały przez Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu.
Dla mistrzów zakupiono bony prezentowe do Empiku na łączną kwotę 300 zł.

Katarzyna Jarosz