REMONTY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINNYCH


Rok szkolny rozpoczął się 4 września, ale ostatnie remonty w naszych placówkach oświatowych dobiegły końca dopiero w połowie października ze względu na problemy ze znalezieniem wykonawców zaplanowanych prac remontowych.

W okresie od 1 lipca do 15 października 2023r. wykonano szereg prac remontowych, których koordynatorem było Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. We współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli udało wykonać się remonty na kwotę ok. 420 000 zł.

Najintensywniejsze prace remontowe wykonano w Szkole Podstawowej w Henrykowie, gdzie udało się wyremontować kuchnię szkolną za prawie 170 000 zł. Zakres prac obejmował m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę powierzchni ściennych i podłogowych oraz wymianę wyposażenie. Łączna wartość zadania to 169 375,82 zł w tym: 80 000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, oraz 89 375,82 zł – środki własne z budżetu Gminy Ziębice. Osobą odpowiedzialną za pozyskanie i rozliczenie środków była Pani Jolanta Janik – pracownik GCEiS.

Wiele działo się również w zamiejscowych oddziałach przedszkolnych Przedszkola Publicznego w Henrykowie. W obiektach w Wadochowicach i Krzelkowie dokonano remontu podłóg o wartości odpowiednio 13 505 zł oraz 51 489 zł.

W samym Przedszkolu Publicznym w Henrykowie wykonano remont łazienek na kwotę 66 000 zł.

Bardzo ważny remont dla funkcjonowania placówki został przeprowadzony w budynku Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach. Przeniesiono zmywalnię do piwnicy obiektu, a w miejsce poprzedniej wygospodarowano pomieszczenie na zajęcia specjalistyczne z dziećmi. Koszt remontu wyniósł ok. 87 000 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach wykonano naprawę rynien i pokrycia dachowego na budynku hali sportowej na kwotę 8 364 zł.

Wiele drobnych prac remontowych wykonano w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. W siedzibie Zespołu w Niedźwiedziu wymieniono okna, w Starczówku naprawiona została instalacja wodociągowa oraz komin, w Pomianowie Dolnym natomiast zostały wyremontowane schody, wymienione drzwi oraz odnowiono korytarz. Koszt wszystkich prac remontowych w obiektach należących do ZSiP w Niedźwiedziu wyniósł 14 760 zł.

Nad całością wszystkich remontów czuwał Pan Wiesław Sala – referent ds. techniczno-budowlanych GCEiS w Ziębicach.

Słowa podziękowania za współpracę w trakcie remontów należą się również dyrektorom szkół i przedszkoli: Pani Annie Szempruch – dyrektor ZSiP w Niedźwiedziu, Pani Marcie Peglau – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie, Pani Katarzynie Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach oraz Panu Mariuszowi Szczepanowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

Dziękuję również wszystkim firmom budowlanym zaangażowanym w wykonanie prac remontowych.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach