GMINNA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


W czwartek 12 października 2023 r. w Ziębickim Centrum Kultury odbyła się przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Gminna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczął Pan Andrzej Regner Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach witając liczną grupę przybyłych gości, w tym Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpilarewicza, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ziębicach Panią Agatę Sobków, radnych gminnych i powiatowych z terenu Gminy Ziębice, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dyrektorów, nauczycieli i emerytów z przedszkoli, szkół i żłobka z terenu Gminy Ziębice. Pan Andrzej Regner dziękując wszystkim za współpracę przedstawił w swoim wystąpieniu m.in. osiągnięcia i sukcesy gminnej oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Podczas uroczystości głos zabrali również Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic oraz Pani Agata Sobków – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach, którzy z okazji DEN złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty, dziękując jednocześnie za całoroczny trud związany z kształceniem najmłodszej części naszego społeczeństwa.

W kolejnej części uroczystości Burmistrz Ziębic wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Nagrody Burmistrza Ziębic otrzymali:

 1. Pani Marta Peglau – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 2. Pani Barbara Ryba – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego w Ziębicach
 3. Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 4. Pani Anna Szempruch – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 5. Pani Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 6. Pan Mariusz Szczepanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 7. Pan Janusz Kwaśnica – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 8. Pani Renata Witońska – pracownik administracji Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 9. Pan Jarosław Huculak – pracownik obsługi  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
 10. Pani Izabela Kroczak – pracownik obsługi Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 11. Pani Ewelina Zawaryńska– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 12. Pani Marta Karpińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 13. Pani Danuta Begierska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 14. Pani Małgorzata Bez– nauczycielka Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 15. Pani Iwona Czerniecka – Gł. księgowa GCEiS w Ziębicach

W trakcie uroczystości wyróżniona została także Pani Anita Szkolarz – nauczycielka Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach, której przyznane zostało przez Prezydenta Polski wyróżnienie Złoty Medal za Długoletnią Wzorową Pracę.

Po raz 13 przyznano także nagrody „Ziębickiego Lauru Oświatowego” przyznawane przez Burmistrza Ziębic oraz dyrektora GCEiS. Tegorocznymi laureatami zostali:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „Ducatus” – za XX lat działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ziębice,
 2. Pani Patrycja Grzelaczyk – Korchan – za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży oraz współpracę z samorządem gminnym,
 3. Pani Aneta Leńska – za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży oraz współpracę z samorządem gminnym,
 4. Pani Leonarda Zdrojkowska – za szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz współpracę z gminną oświatą.

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie ZCK wystąpił zespół BEJMAproject. Na czele zespołu składającego się ze wspaniałych instrumentalistów wystąpiła wokalistka  Marta Bejma. Koncert zatytułowany „Na Serca Dnie” składał się z utworów zmarłych wokalistów m.in. Kora, Czesław Niemien, Ryszard Riedel, Freddie Mercury, Marek Grechuta, Anna Jantar. Mało znany zespół pokazał wysoki kunszt artystyczny przypominając wiele zapomnianych już przebojów, a występ zespołu został nagrodzony wielkimi brawami.

Wielkie podziękowania za pomoc w organizacji Akademii składam na ręce Pani Klaudii Stawskiej, właścicielki Klubokawiarni „Miś” oraz Pana Mateusza Geronia dyrektora ZCK. Dziękuję wszystkim pracownikom ZCK za przygotowanie sali widowiskowej.

Było to z całą pewnością znaczące wydarzenie w bieżącym roku kalendarzowym nie tylko dla gminnej oświaty, lecz także całej Gminy Ziębice.

GCEiS w Ziębicach