UMIEM PŁYWAĆ 2023 – etap I


W dniu 16 marca 2023 r. z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach grupa 30 dzieci z Gminy Ziębice rozpoczęła  kolejną edycję projektu „Umiem Pływać”, która po raz kolejny odbywa się w „Słonecznym Parku Wodnym” w Ząbkowicach Śląskich. Uczestnikami  są uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej z Henrykowa, Szkoły Podstawowej 2 i 4 z Ziębic i Zespołu Szkół i Przedszkoli z Niedźwiedzia. Kadrę opiekunów stanowią Pani Katarzyna Sztyler-Kościarz (ZSiP w Niedźwiedziu), Pani Ewa Zając (SP Henryków), Pani Katarzyna Jarosz (SP 2 Ziębice) i Pani Agnieszka Korczewska (SP 4 Ziębice). Program obejmuje 10 wyjazdów w okresie od 16.03.2023r. do 20.04.2023r.  Pojedyncze zajęcia trwają 90 min i prowadzone są przez  wykwalifikowanych instruktorów. Globalnym celem projektu jest nauczenie dzieci podstawowych umiejętności pływania, a także możliwość rozwijania i podnoszenia ich sprawności fizycznej. Ponadto dochodzi jeszcze kwestia systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Program jest organizowany przez Dolnośląską Federację  Sportu a na terenie Gminy Ziębice jego koordynatorem jest Pan Przemysław Palmowski.