Sprawozdanie z przebiegu Gminnego Konkursu Matematycznego


MISTRZOWIE MATEMATYKI ROKU 2022/2023

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach po raz kolejny 2 marca 2023 r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest mgr Anna Grabiec nauczyciel matematyki w SP nr 2. W konkursie wzięło udział 36 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych w tym:

 • 9. uczniów z kl. IV
 • 8. uczniów z kl.  V
 • 6. uczniów z kl. VI
 • 3. uczniów z kl. VII
 • 10. uczniów z kl. VIII

 

Do konkursu przystąpiły szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • Anna Grabiec,
 • Aurelia Przybył,
 • Elżbieta Gustowska,
 • Iwona Samaryk.

 

Punktualnie o godzinie 9:00 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Mariusz Szczepanowski przywitał uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych przez 60 minut. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie udali się do świetlicy szkolnej, gdzie pod opieką Pani Renaty Stuglik odpoczywali, oczekując na wyniki konkursu. W tym czasie komisja przystąpiła do sprawdzania prac. Zadaniem komisji było wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Gminnego Konkursu Matematycznego na pięciu poziomach nauczania: klas IV, V, VI, VII i VIII.

 

Mistrzami Gminnego Konkursu Matematycznego zostali uczniowie:

 • Kustra Nikodem                   – ucz. kl. IV,               SP nr 4 – Ziębice,
 • Ptak Milena                          – ucz. kl. V,                SP nr 4 – Ziębice,
 • Sowiński Piotr                      – ucz. kl. VI,               SP nr 2 – Ziębice,
 • Świdziński Radosław           – ucz. kl. VII,              SP nr 4 – Ziębice,
 • Szwarc Maciej                      – ucz. kl. VIII,            SP nr 2 – Ziębice.

 

Tytuł Wicemistrza otrzymali:

 • Rajczakowski Wojciech      – ucz. kl. IV,               SP nr 4 – Ziębice,
 • Machula Matylda                 – ucz. kl. V,                SP nr 4 – Ziębice,
 • Lusa Filip                              – ucz. kl. VI,               SP nr 4 – Ziębice,
 • Rudzińska Anna                   – ucz. kl. VII,              NSP – Lubnów,
 • Galik Igor                              – ucz. kl. VIII,            SP nr 2 – Ziębice.

 

Nagrody za I i II miejsce zostały wręczone przez dyrektora szkoły Mariusza Szczepanowskiego oraz organizatora konkursu Annę Grabiec. Mistrzowie otrzymali dyplom, statuetkę „Mistrza Matematyki” i nagrodę rzeczową. Wicemistrzowie otrzymali dyplom i nagrodę rzeczową.

Dyrektor szkoły Pan Mariusz Szczepanowski pogratulował wszystkim uczniom, podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za aktywny udział w pracy komisji konkursowej.

Konkurs zakończył się w miłej i przyjaznej atmosferze. Nagrody na konkurs sfinansowane zostały przez Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu.

Zakupiono 5 statuetek Mistrza Matematyki i 10 nagród rzeczowych – komplety przyrządów geometrycznych.

Opracowała Anna Grabiec, nauczyciel matematyki