Gminny Konkurs Języka Niemieckiego 2022 dla szkół podstawowych za nami


Gminny Konkurs Języka Niemieckiego 2022 dla szkół podstawowych za nami.

W piątek (18.11) w Szkole Podstawowej w Henrykowie odbył się „Konkurs Języka Niemieckiego 2022 dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

W konkursie udział  wzięło 12 uczniów z następujących szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 Ziębice: Nicole Janusz
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach:

– Filip Bazylak – kl. VIII C
– Jan Gruszka-  kl. VIII A
– Franciszek Gruszka – kl. VIII C
– Hubert Ptak – kl. VIII A
– Malwina Romanowska-  kL. VIII

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie: Julita Koziura
 2. Szkoła Podstawowa w Henrykowie:

– Aleksandra Wolanin –  kl. 8c
– Boczar – kl. 8c
– Dorota Kwiotek – kl. 8c
– Łucja Cieślachowska – kl. 8c
– Klaudiusz Szpanko – kl. 8c

Konkurs przygotowany i przeprowadzony został przez nauczycielkę języka niemieckiego w Henrykowie – Panią Monikę Regner i był kolejnym z konkursów gminnych przeprowadzonych pod patronatem Burmistrza Ziębic oraz Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, których celem jest promocja uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Gośćmi w czasie konkursu byli Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrza Ziębic oraz Pan Andrzej Regner– Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, który powitał przybyłą młodzież wraz z ich opiekunami, kierując podziękowania za chęci i udział w konkursie, oraz podkreślił jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa nauka języków obcych, w tym języka niemieckiego.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, reakcji językowych oraz zagadnień gramatycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczony był czas – 90 minut.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie:

 1. Pani Bogusława Kołsut – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 2. Pani Monika Regner – Przewodnicząca komisji konkursowej
 3. Pani Iwona Pawłowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 4. Pani Kamila Kościarz–Małczak – nauczycielka  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Uczniów przygotowywali do konkursu:

 • Pani Iwona Pawłowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • Pani Kamila Kościarz-Małczak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 • Pani Monika Regner – Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, natomiast fundatorem drobnych upominków dla zwycięzców, organizatora konkursu i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Henrykowie był Burmistrz  Ziębic.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: Filip Bazylak – 59 pkt. – SP nr 4 Ziębice
II miejsce: Malwina Romanowska – 56 pkt. – SP nr 4 Ziębice
III miejsce:  Aleksandra Wolanin –  54 pkt. – SP Henryków

Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników. Liczymy na duże zainteresowanie uczniów w następnych edycjach konkursu z języka niemieckiego dla szkół podstawowych.

 

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach