GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM


Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany był od początku bieżącego roku program profilaktyki czerniaka. Inicjatorem programu jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. W ramach programu opracowano scenariusz zajęć przeznaczonych na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą obudową dydaktyczną- ulotki, plakaty, materiały dla nauczyciela oraz film na temat samobadania skóry. Zajęcia adresowane były w szczególności do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Na zajęciach uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ,,czerniakowe abecadło”. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami z rodziną i znajomymi z niezwykle prostymi i skutecznymi działaniami profilaktycznymi. W Szkole Podstawowej nr2 w Ziębicach zajęcia przeprowadziła Pani Mariola Szczepanowska, a w zajęciach wzięło udział 116 uczniów. W Szkole Podstawowej nr4 zajęcia przeprowadziły nauczycielki biologii – w klasach 7 Pani Agnieszka Bartkiewicz i w klasach 8 Pani Mariola Szczepanowska. W lekcjach wzięło udział w sumie 128 uczniów. W realizacji programu w Szkole Podstawowej w Henrykowie wzięło udział 109 uczniów klas 7 i 8. Zajęcia przeprowadziła Pani Magdalena Masłowska-Wójtowicz, także nauczyciel biologii. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością. W dniu 13.04.2022r. Gminne Centrum Edukacji i Sportu przesłało do Studenckiego Koła Naukowego Onkoma zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki czerniaka w gminie Ziębice. W naszej gminie w zajęciach wzięło udział łącznie aż 353 uczniów. Ogólnopolski raport przekazany będzie do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta. Koordynatorem gminnym programu profilaktyki czerniaka było Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w realizację programu na terenie naszej gminy.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach