INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Informujemy, że od 23 marca 2022r. (środa) udostępnione zostanie dla mieszkańców Gminy Ziębice boisko  wielofunkcyjne wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, ul. Spacerowa 1.

Obiekt dostępny będzie  do ogólnego użytkowania według następującego harmonogramu:
środy w godzinach 12:00 – 20:00,
czwartki w godzinach 12:00 – 20:00
piątki w godzinach 12:00 – 20:00
soboty  w godzinach 8:00 – 16:00
niedziele w godzinach 8:00 – 16:00

W godzinach 12:00 – 16:00 w dniach zajęć lekcyjnych pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach w ramach zajęć dydaktycznych dla uczniów.