PROGRAM PIERWSZEGO TYGODNIA PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZIĘBICACH


28.06.2021 (poniedziałek)
ŚPIEWAĆ I GRAĆ KAŻDY MOŻE

 • Zapoznanie z planem półkolonii, podział na grupy, integracja
 • Pogadanka na temat obowiązujących regulaminów podczas półkolonii ,zapoznanie z wytycznymi GIS, MZ i MEN
 • Konkurs karaoke z nagrodami
 • Aerobik
 • Konkurs muzyczny (gry na dowolnym instrumencie)

29.06.2021 (wtorek)
MATEMATYKA, CO Z GŁOWY NIE UMYKA

 • Gry i zabawy matematyczne
 • prelekcja w ramach programu autorskiego Bezpieczne wakacje przeprowadzona przez instruktora pierwszej pomocy Zarządu Głównego PCK p. Przemysława Woyciechowskiego. Rozsądek, odpowiedzialność, przezorność jako wyraz mojej dorosłości i gwarancja  bezpiecznych i radosnych wakacji.
 • Zabawy na Basenie Miejskim

30.06.2021 (środa)
KOTLINA KŁODZKA-AKTYWNIE I ZDROWO

 • Wycieczka autokarowa do Polanicy Zdrój-Centrum aktywnej Turystyki Góralka, Plac Zabaw Dżungla, Park Zdrojowy

01.07.2021  (czwartek)
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po mieście oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • Zwiedzanie zabytków Ziębic
 • Konkurs plastyczny Najpiękniejsza osobliwość naszego miasta

02.07.2021  (piątek)
LAS WITA NAS

 •    Wycieczka do lasu. Szukamy ciekawych okazów przyrody.
 •    Zabawy na placu zabaw

W Półkolonii bierze udział ponad 50 dzieci, które każdego dnia wracają zadowolone i pełne wrażeń do domu po dniu pełnym atrakcji.

[Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner]