Obiekty sportowe do 18.04.2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE DO 18.04.2021r

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostaje przedłużony do 18 kwietnia 2021r. (niedziela) całkowity zakaz wstępu na wszystkie obiekty sportowe na terenie Gminy Ziębice (Stadion Miejski w Ziębicach, boiska piłkarskie LZS, boisko Orlik, sale gimnastyczne, boiska szkolne).

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych jest według rozporządzenia jedynie dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Informacja – załącznik PDF