Sale gimnastyczne od 15 marca 2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W SPRAWIE KORZYSTANIA OD 15 marca 2021 r. Z SAL GIMNASTYCZNYCH
NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

Informuję, że ze względu na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną wyrażam zgodę od 15 marca 2021r. do odwołania na korzystanie z gminnych sal gimnastycznych tylko i wyłącznie przez zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Sale gimnastyczne zostaną udostępnione tylko i wyłącznie po przedłożeniu do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach dokumentu potwierdzającego jeden z powyższych warunków wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do tej federacji, albo polski związek sportowy.

Jednocześnie dopuszczone do organizowania zajęć na gminnych salach gimnastycznych podmioty zobowiązane są każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do przedłożenia w GCEiS w Ziębicach listy osób uczestniczących w zajęciach, obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na salę gimnastyczną i przed jej opuszczeniem.

Limit użytkowników na kortach tenisowych znajdujących się na salach gimnastycznych wynosi 5 osób.

Zabrania się także do odwołania organizacji zawodów sportowych w gminnych salach gimnastycznych, oprócz zawodów sportowych organizowanych przez krajowe związki sportowe (mecze ligowe), które mogą odbyć się, jednak bez udziału publiczności. Zakazuje się również przebywania kibiców podczas treningów.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt.