Półkolonie zimowe 4-15.01.2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 4 stycznia – 15 stycznia 2021r., w godz. 8.00 – 15.00 planuje organizację półkolonii zimowej w Szkole Podstawowej   nr 4 w Ziębicach dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych.

  • Planowane jest otwarcie 2 grup 12-osobowych.
  • Półkolonia planowana jest przede wszystkim z myślą o rodzicach/ opiekunach, którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom.
  • Dzieci, których rodzic/rodzice (opiekun/opiekunowie) przedłożą zaświadczenia od pracodawcy zapisane zostaną na półkolonię w pierwszej kolejności.
  • W zależności od liczby wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dzieci, których rodzic/rodzice nie przedłożyli takiego zaświadczenia.
  • O kolejności zapisów w takim przypadku zadecyduje „Regulaminem naboru”.
  • Koszt pobytu dziecka na Półkolonii wynosi 72 zł za cały turnus (koszt wyżywienia).
  • W ramach Półkolonii planuje się tylko i wyłącznie gry i zabawy na terenie Ziębic. W trakcie turnusu nie planuje się wycieczek turystycznych i wyjazdów na basen.

W związku z powyższym proszę o dokonanie wstępnego zgłoszenia dziecka w sekretariacie GCEiS w Ziębicach do 23 grudnia 2020r. (środa) do godz. 12.00 według załączonego wzoru.

Karty zgłoszenia będą wydawane po podjęciu ostatecznej decyzji o organizacji półkolonii.

W przypadku znikomego zainteresowania mieszkańców GCEiS w Ziębicach zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii.

Informacja – załącznik PDF, Deklaracja udziału – załącznik PDF