XII Gminny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach


Dnia 26 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się XII Gminny Konkurs Krasomówczy przeznaczony dla uczniów klas I –III. Konkurs przygotowała: Lucyna Sobolewska wspomagana przez panie: Patrycję Kuś, Annę Tomczuk i panią  Anitę Sarzyńską.

Celem konkursu krasomówczego było: prezentowanie zdarzeń i zjawisk barwnym, bogatym językiem i dbałość o piękne wypowiadanie myśli.

W tym roku swoje umiejętności prezentowało 24 uczniów z  następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa  w Henrykowie
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
  • Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach
  • Zespół Szkół i Przedszkoli w  Niedźwiedziu

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sport u Andrzej Regner oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach Dorota Hirkowska. W opiece nad dziećmi nauczycielom pomagali stażyści którzy dodawali  otuchy i dbali o dobre samopoczucie uczestników. Podczas konkursu  w świetlicy szkolnej pani Anna Tomczuk z pozostałymi uczestnikami  prowadziła integracyjne zabawy przy słodkim poczęstunku. Dziećmi, które przygotowywały się do wystąpienia opiekowała się pani Patrycja Kuś.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Anna Wójcik, Anna Obrzud, Anna Nowa, Anita Sarzyńska , Lucyna Sobolewska.  Po wysłuchaniu wszystkich opowiadań wyłoniono zwycięzców:

w kategorii klas I
I miejsce –-Amelia Dudek –  SP Henryków
II miejsce – Nikodem Kustra- SP 4 Ziębice
III miejsce – Zuzanna Nahajowska- SP2 Ziębice

w kategorii klas II
I miejsce  – Matylda Machula –  SP4  Ziębice
II miejsce –  Maja Barwiołek – SP Henryków
III miejsce –  Jakub Grzebielec- SP4 Ziębice

w kategorii klas III
I miejsce – Michał Bafia -SP4 Ziębice
I miejsce  – Jakub Bafia –  SP 4 Ziębice
II miejsce – Julia Sokołowska SP Henryków
III miejsce – Marcel Rawski ZSP-  Niedźwiedź
Wyróżnienie otrzymał Tymoteusz Dreszer z SP2 w Ziębicach..

Zwycięzcy z rąk pani Doroty Hirkowskiej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy upominki oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Andrzeja Regnera.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.