II Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w „80- tą Rocznicę Wybuchu II wojny światowej”


W piątek, 15 listopada 2019r. o godz. 10.00 w Ziębickim Centrum Kultury odbył się II Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w „80- tą Rocznicę Wybuchu II wojny światowej”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły Gminy Ziębice. Celem konkursu było:

  • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na rok 2019, 80- tą rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej.
  • propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży.

Konkurs otworzyła pani Dorota Hirkowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

We wstępie nawiązała do historii okresu II wojny światowej oraz istotnej roli jaką odgrywały w tym czasie piosenki i pieśni patriotyczne pozwalające przeżyć narodowi polskiemu trudne lata okupacji hitlerowskiej. Śpiewali wszyscy: dzieci, młodzież oraz dorośli. Z pieśnią na ustach łatwiej było znieść ból i cierpienie. Jak pokazała historia, sztuka okazała się być niezbędna w tych trudnych latach, a muzyka ofiarowywała zmęczonym Polakom siłę, której każdego dnia było coraz mniej.

Pan Andrzej Regner – dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przywitał gości oraz uczestników i ich opiekunów. Organizatorom pogratulował inicjatywy, życząc sukcesów w realizacji kolejnych pomysłów.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:
Klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8. Wzięło w nim  udział 47 uczestników, których oceniało jury w składzie:

  1. Mateusz Geroń – naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach,
  2. Marta Kania – nauczyciel gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej Casio
  3. Andrzej Tomczuk – starszy inspektor Straży Miejskiej w Ziębicach (pasjonat muzyki)
  4. Dariusz Marzewski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Wychowanie patriotyczne powinno zaczynać się od kołyski. Nawet małe dzieci, w przedszkolu znają już hymn państwowy oraz  niektóre pieśni patriotyczne.
„Czy wojna jest dla dziewczyn?” tą piosenką w wykonaniu Julii Jabłońskiej, 5-latki z Przedszkola na „Orlej Polanie” w Ziębicach rozpoczęto konkurs.
Następnie odbyły się przesłuchania uczestników. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jury nie miało łatwego zadania. Oceniając posługiwało się następującymi kryteriami:
Interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny, innowacje artystyczne, wrażenie artystyczne, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dostosowanie utworów do możliwości głosowych wykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria jury przyznało:
Grand Prix dla Jagody Pierzak – uczennicy klasy 6 Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach

W kategorii klas 1-3 – SOLIŚCI
I MIEJSCE- Zofia Sopuch – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
II MIEJCE – Witold Pałys – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
III MIEJSCE – Jakub Pawlak – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach

W kategorii klas 4 – 6 – SOLIŚCI
I MIEJSCE – Jagoda Pierzak – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
II MIEJSCE –Aleksandra Szpilarewicz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Lubnowie
III MIEJSCE – Ewa Gosek Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

W kategorii klas 7 – 8 – SOLIŚCI
I MIEJSCE – Nikola Wróbel –  Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
II MIEJSCE – Nikola Krzywy – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
III MIEJSCE – Anna Wróbel – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach

W kategorii klas 1-3
LAUREAT- ZESPÓŁ- Zespół Szkół i Przedszkoli  w Niedźwiedziu

W kategorii klas 4-6
LAUREAT- ZESPÓŁ- Forte Fortissimo – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach

W kategorii klas 7-8
LAUREAT- ZESPÓŁ- Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach

Nagroda Publiczności otrzymali ex aequo:
Nikola Wróbel – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ziębicach
Forte Fortissimo –  Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach

Uczniów do konkursu przygotowali:
Marzena Król- Prochera – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
Jacek Chwedeczko – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie
Marzena Jabłońska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Barbara Sawka nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie
Alicja Wójcik – nauczyciel Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
Katarzyna Burysz – nauczyciel Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach
Mariola Zawaryńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
Marta Karpińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Henrykowie
Renata Gołębiowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Henrykowie

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Panu Mariuszowi Szpilarewiczowi – Burmistrzowi Miasta Ziębice oraz panu Mateuszowi Geroniowi- naczelnikowi Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim Ziębice
Panu Andrzejowi Regnerowi – dyrektorowi GCEiS w Ziębicach
Pani Dorocie Hirkowskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Pani Marcie Dudek –  Księgarnia FENIX w Ziębicach
Firmie Handlowo – Usługowej AGA w Henrykowie
Pani Anicie Sarzyńskiej i Renacie Stuglik za przepiękną dekorację
Panu Grzegorzowi Bartkiewiczowi za zrobienie slajdów, podziękowań i dyplomów na konkurs
Panu Jackowi Chwedeczko za pomoc w organizacji oraz nagłośnieniu konkursu.

Marzena Jabłońska