Umiem pływać – jesień 2019


Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach 45 uczniów z klas I-III szkół podstawowych zakończyło realizację programu ,,Umiem pływać” na basenie w Strzelinie. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych. W programie wzięły wszystkie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie i Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Zajęcia były bezpłatne, całkowicie sfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadaniem gminy było zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdów do Strzelina. Opiekunami uczniów były Panie: Dorota Dydko, Agnieszka Korczewska i Ewa Zając. Zajęcia w ramach projektu pozwoliły opanować podstawowe umiejętności pływania, stanowiły zachętę do systematycznego uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego stylu życia. Udział w programie stanowił atrakcyjną propozycję wypełnienia czasu wolnego uczniów. Wspólne wyjazdy na basen to także forma integracji wśród najmłodszych. W rozmowach rodzice przyznali celowość uczestniczenia w projekcie ,,Umiem pływać”.