Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach


Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 są już pełnoprawnymi uczniami, a stało się to 10 października 2019 roku. Tę ważną dla uczniów uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kalina Herdzina, która zaprosiła wszystkich zebranych do „Królestwa kredek”, gdzie najmłodsi uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci pierwszoklasiści śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz udzielali odpowiedzi na szereg pytań, zadawanych przez starszych kolegów.  Po zdanym na medal egzaminie mogli przystąpić do ślubowania, które odbyło się na sztandar szkoły, w niezwykle podniosłej atmosferze. Następnie Dyrektor szkoły  Dorota Hirkowska za pomocą pióra dokonała aktu pasowania na ucznia. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach.

Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez panie: Dorotę Mikołajczyk i Magdalenę Śledź – wicedyrektor szkoły. Najmłodsi otrzymali prezenty od  rodziców, które wręczyła pani Agnieszka Świdzińska – przewodnicząca Rady Rodziców. W imieniu rodziców klas pierwszych podziękowania złożyła pani Aleksandra Barycza. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz słodkie poczęstunki przygotowane w klasach.