Projekt ,,Umiem pływać”- jesień 2019


Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach kolejna 45-osobowa grupa dzieci z klas I-III z naszej gminy rozpoczęła realizację programu ,,Umiem pływać” całkowicie sfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia nauki pływania odbywają się w Aquaparku ,,Granit” w Strzelinie.

W zajęciach uczestniczą uczniowie : Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie i Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. Wyjazdy na basen odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych. Zadaniem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu. W obecnej edycji opiekunami grup są: Pani Dorota Dydko, Pani Agnieszka Korczewska i Pani Ewa Zając.

Uczestnictwo w projekcie to dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów, które stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania czasu wolnego i pozwolą nabyć podstawowe umiejętności pływania.. Aktywny udział w programie to zachęta do systematycznego uprawiania sportu , wskazanie zdrowego i aktywnego stylu życia.